Čekijos ir Moravijos komunistų partija dalyvavo antivyriausybiniame mitinge Prahoje

Europos Sąjungoje kyla socialinių protestų banga – mitingai vyksta Prancūzijoje, Italijoje, Vokietijoje, Olandijoje bei kitur. Bene didžiausia socialinio protesto akcija vyko Čekijoje, kur daugiau nei 70 tūkst. žmonių išėjo į Prahos centrą protestuoti prieš kylančias kainas ir už dešiniosios liberalios Petro Fialos vyriausybės atsistatydinimą.

Demonstrantai protestavo prieš vyriausybės veiksmus ir jos nesugebėjimą susidoroti su augančiomis energijos išteklių, prekių ir paslaugų kainomis, reikalavo išlaisvinti pramonę iš priklausomybės nuo transnacionalinių korporacijų, panaikinti sankcijas Rusijai, užtikrinti šalies karinį neutralumą, ginklų tiekimo Ukrainai nutraukimo. Be to, protestuotojai priešinosi politiniam šalies pavaldumui ES ir NATO.

Čekijos ir Moravijos komunistų partija dalyvavo demonstracijoje, kurią daugiausia organizavo neparlamentinės jėgos, su savo vėliavomis ir šūkiais.

Kita protesto akcija vyks rugsėjo 17 d.

SP Infocentras