Baltarusijos Komunistų partija pasiryžusi aktyviai remti referendumą dėl Respublikos Konstitucijos

Sausio pabaigoje įvyko 6-asis Baltarusijos Komunistų partijos Centro komiteto plenumas. Svarstytas klausimas: „Dėl Baltarusijos komunistų partijos dalyvavimo respublikiniame referendume dėl Baltarusijos Respublikos Konstitucijos pataisų ir papildymų priėmimo“.

***

BKP CK pažymėjo, kad Baltarusijos komunistai atliko svarbų darbą pristatant pagrindinio įstatymo pataisas ir papildymus bei aktyviai dalyvavo visos šalies svarstyme dėl Respublikos Konstitucijos pataisų projekto.

Partijos CK pirmasis sekretorius A. N. Sokolas dirbo Konstitucinės komisijos nariu. Dirbdami su Konstitucijos turiniu ir viešu jos aptarimu, respublikos komunistai nuveikė daug. Viešų diskusijų punktai buvo atidaryti visoje šalyje ir toliau veikia. Suaktyvintas aiškinamasis darbas internete ir socialiniuose tinkluose.

BKP CK plenumo dekrete pabrėžiama, kad Komunistų partija „iš esmės palaiko Baltarusijos Respublikos Konstitucijos pataisų ir papildymų projektus“. Pažymima, kad referendumo sėkmė leis „išsaugoti socialinio teisingumo ir liaudies demokratijos principus“.

Nauja Pagrindinio įstatymo redakcija išsaugos socialines garantijas, kurios per visą valstybingumo laikotarpį galėjo užtikrinti orų piliečių gyvenimo lygį, išsaugoti jų istorinę patirtį ir apsaugoti tautą nuo neaiškių kolektyvinių Vakarų tendencijų. Baltarusijos komunistų partijos Centro komitetas nubrėžė priemonių sistema, kaip organizuoti partijos darbą miesto ir kaimo darbuotojų tarpe, leisianti paaiškinti vasario 27 d. vyksiančio visos Baltarusijos referendumo svarbą.

Baltarusijos komunistų partijos Centro komiteto biurui, regioniniams komitetams ir Minsko miesto partijos komitetui buvo pavesta patikslinti komunistų dalyvavimo referendume veiksmų planą. Numatytas „aktyvus komunistų dalyvavimas formuojant rinkimų komisijas, siunčiant stebėtojus į balsavimo apylinkes, agituojant už dalyvavimą respublikiniame referendume ir remiant siūlomus Baltarusijos Respublikos Konstitucijos pataisų ir papildymų projektus.“

SP Infocentras