A. Paleckis ir toliau bus kalinamas kalėjime, bet šį kartą trumpiau

Kauno apygardos teismas spalio 22 d. svarstė Generalinės prokuratūros prašymą dėl Algirdo Paleckio suėmimo pratęsimo eiliniams trim mėnesiams. Teismas iš dalies tenkino prokurorės Vilmos Vidugirienės prašymą ir pratęsė opozicinio politiko suėmimą šiek tiek trumpesniam laikotarpiui – dviems mėnesiams, skaičiuojant nuo 2019 m. spalio 26 d. Ankščiau teismas jau 4 kartus pratęsdavo A. Paleckio suėmimo terminą būtent maksimaliems trim mėnesiams.


Prieš teismo posėspalio 21 d. Rygoje, Taline, Minske, Kišiniovebei Kaliningradeprie Lietuvos ambasadų įvyko vietinių kairiųjų ir antifašistinių organizacijų surengti piketai su lietuvių ir anglų kalbomis parengtais plakatais, kuriose buvo protestuojama prieš Lietuvos teisėsaugos savivalę bei reikalaujamapaleistį į laisvę A. Paleckį ir kitus politinius kalinius, nutraukti politines represijas kitaminčių atžvilgiu.


Deja, Lietuvos ambasadoriai taip ir nepasirodė išklausyti piketuotojų reikalavimų. Ambasadų darbuotojams protestuotojai įteikė arba pasiuntė el. paštusavo peticijas.


Palaikantis A. Paleckį žmonės buvo susirinkęir prie Kauno apygardos teismo rūmų bei pačioje teismo salėje. Tarp jų ir Klaipėdos miesto tarybos narys V. Titovas. Kadangi posėdis dėl suėmimo pratęsimo buvo uždaras, visi jie vėliau buvo išprašyti iš salės.


Teismo posėdžio metu A.Paleckis teigė, jog jo sveikatos būklė dabar yra pakenčiama.


SP Infocentras