Kas yra marksizmas/Что такое марксизм? (Video)

Nuo pat marksizmo atsiradimo buržuazinis ekonominis mokslas bandė pateikti šį mokymą kaip savotišką uždarą ir žalingą sektą. Bet tuo pačiu , dauguma vadinamųjų „ekspertų“ net negali suformuluoti, kas iš tikrųjų yra marksizmas ir kokios jo pagrindinės nuostatos.

***

С самого зарождения марксизма буржуазная экономическая наука пытается выставить это учение некой закрытой и вредной сектой. При этом большинство так называемых “экспертов” не могут даже сформулировать, что же такое марксизм и каковы его основные положения.